2221081081 Καραμουρτζούνη 34, Χαλκίδα karvelislaw@gmail.com