2221081081 Καραμουρτζούνη 34, Χαλκίδα karvelislaw@gmail.com
hero image


 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δικηγορικό Γραφείο Καρβέλης και Συνεργάτες - Νομικές Υπηρεσίες - Παράσταση και εκπροσώπηση σε δικαστήρια
- Συμβουλευτική Δικηγορία - Εξωδικαστική επίλυση διαφορών - Χαλκίδα


 

Το δικηγορικό γραφείο "Καρβέλης και Συνεργάτες" δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς του Δικαίου, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ποικίλα αντικείμενα.
Παρακάτω περιγράφονται οι τομείς δραστηριότητας του γραφείου:

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

  • Οικογενειακό Δίκαιο: Στον τομέα αυτό, προσφέρουμε υπηρεσίες για τη ρύθμιση οικογενειακών σχέσεων, αγωγές διαζυγίου και συναινετικά διαζύγια, ζητήματα επιμέλειας και διατροφής τέκνων, επικοινωνία με τέκνα, υιοθεσία και αναγνώριση τέκνων, καθώς και προσβολή και αναγνώριση πατρότητας.
  • Εμπράγματο Δίκαιο / Δίκαιο Ακινήτων: Σε αυτόν τον τομέα αναλαμβάνουμε τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας, την εγγραφή και εξάλειψη βαρών όπως υποθήκες και προσημειώσεις, ασχολούμαστε με αγοραπωλησίες και επιλύουμε διαφορές συνιδιοκτητών και γειτόνων, ενώ επιστρέφουμε στο κτηματολόγιο.
  • Ενοχικό Δίκαιο / Δίκαιο Συμβάσεων: Καλύπτουμε όλα τα νομικά θέματα που σχετίζονται με ενοχικά θέματα και συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των μισθωτικών σχέσεων, εξώσεις, αδικοπραξίες και αποζημιώσεις.
  • Κληρονομικό Δίκαιο: Παρέχουμε υπηρεσίες για τη διευθέτηση κληρονομικών θεμάτων, αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομίας, δημοσιεύσεις διαθηκών, κληρονομητήρια και έκδοση πιστοποιητικών.
  • Τροχαία Ατυχήματα: Παρέχουμε υπηρεσίες αποζημιώσεων για τροχαία ατυχήματα, καλύπτοντας τόσο υλικές ζημίες όσο και σωματικές βλάβες, ηθικές βλάβες και ψυχική οδύνη.
  • Τραπεζικό Δίκαιο / Διακανονισμός Χρεών / Ρύθμιση Οφειλών: Αναλαμβάνουμε τη ρύθμιση οφειλών, τη διαχείριση υπερχρεωμένων νοικοκυριών, τη χρήση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την εξωδικαστική επίλυση οικονομικών διαφορών.
  • Εμπορικό/Εταιρικό Δίκαιο: Παρέχουμε υπηρεσίες για εταιρικές συμβάσεις, σύσταση και λύση εταιριών, καταστατικά και κατοχύρωση σημάτων.
  • Δίκαιο Αλλοδαπών: Αντιμετωπίζουμε θέματα που σχετίζονται με την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, άδειες διαμονής, άδειες για μετάκληση εργαζομένων, μεταφράσεις, επικυρώσεις και άλλα.
  • Ασφαλιστικά Μέτρα / Ειδικές Διαδικασίες / Εκούσια Δικαιοδοσία: Αναλαμβάνουμε νομική υποστήριξη σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με ασφαλιστικά μέτρα, ειδικές διαδικασίες και εκούσια δικαιοδοσία.
 

 

     
     
 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

Στον τομέα του ποινικού δικαίου, παρέχουμε πλήρη υποστήριξη, αναλαμβάνοντας το χειρισμό ποινικών υποθέσεων κάθε είδους και βαθμού. Παρέχουμε νομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση και υπεράσπιση στο ακροατήριο, αντιμετωπίζουμε αυτόφωρα αδικήματα και παρέχουμε υπηρεσίες παράστασης στον ανακριτή, καθώς και την υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων.

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

Στον τομέα του διοικητικού δικαίου, αναλαμβάνουμε τον χειρισμό διοικητικών υποθέσεων κάθε είδους και βαθμού. Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών, υποβάλλουμε ανακοπές και προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων και αναλαμβάνουμε εκούσια δικαιοδοσία.

Το δικηγορικό γραφείο "Καρβέλης και Συνεργάτες" είναι αφοσιωμένο στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών σε κάθε πελάτη, επιδιώκοντας την επίλυση κάθε νομικής υπόθεσης με ακρίβεια και αφοσίωση προς το συμφέρον των εντολέων του. Η εμπειρία μας, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μεθόδους δικηγορίας, εξασφαλίζει την εχεμύθεια και την εμπιστοσύνη στην εξυπηρέτηση των νομικών αναγκών των πελατών μας.